Cloud 9

"I'm a snake. My skin is cold. I have no heart. I use the tip of my tongue to find my prey as I slither on the ground and engulf what i like whole. That's the sort of creature I am."

37 notes
29,605 notes
8,496 notes
10,623 notes
119 notes
another-thought-catalog:

Tokyo Ghoul Fan art by asuka111 Pretty nice fan art. Kudos! :D
32 notes
406,015 notes
258,415 notes

"ако някога се върнеш
знай че ще те изпуша
като евтина цигара
без особено желание
при първите дръпки
ще се усмихна някъде
по средата защото
ще съм се върнала
към лош стар навик
и накрая ще те загася
точно стигнала до филтъра
защото вече ще знам
къде точно е трябвало
да поставя края ти."

Л.Й. (via blind-letters)

(via awesomesonyakpstuff)

240 notes
183,723 notes